ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΕΛ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΕΛ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη 12/2/2020

Προς τον κύριο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Προς τον κύριο Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ.

Κύριε Πρόεδρε,

Επανειλημμένα, κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Π.Σ., είχαμε επισημάνει με όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Σ. διαδικασίες ( παρεμβάσεις στις συνεδριάσεις του Π.Σ., Επερωτήσεις κ.α.) τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την κατασκευή ενός από τα μεγάλα έργα της Π.Κ.Μ., της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης. Για δε το συγκεκριμένο έργο ,προσφύγαμε και στην Εισαγγελία Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προσκομίζοντας πλήρη φάκελο με όσα στοιχεία καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, στοιχεία που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες μας, για σοβαρές παραλείψεις από την μεριά της διοίκησης κατά την διαδικασία εκτέλεσης του έργου, με αποτέλεσμα να προέλθει  σοβαρή ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και δη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 12/2/2019, η ΕΔΕΛ ( Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, εξέδωσε την Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων, και εξετάζοντας μεταξύ άλλων σε δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε, και την πράξη  «Περιφερειακή οδός Κατερίνης – Β’ Φάση», διαπίστωσε  έμμεση υποκατάσταση της αναδόχου Κοινοπραξίας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» από τρίτη εταιρία , την ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ , μη μέλος της αναδόχου  Κοινοπραξίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή της ΠΚΜ. και

1. Χαρακτήρισε 5.047.789 ευρώ από το συνολικό ποσό του έργου, ως  μη επιλέξιμες δαπάνες,  δηλαδή μη χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ.

2. Προτείνει  αντίστοιχη δημοσιονομική διόρθωση ,δηλαδή την επιστροφή του ποσού αυτού ,από την Περιφέρεια προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 (άρθρο 12 παρ. β) η Π.Κ.Μ. είχε δικαίωμα να υποβάλλει στην ΕΔΕΛ εγγράφως αντιρρήσεις και παρατηρήσεις εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης στην ΠΚΜ.

Με την Α.Π. 40043 ΕΞ 2019/17-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση κατά της Π.Κ.Μ ύψους 5.047.789 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΔΕΛ.

Κατά της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών η Π.Κ.Μ έκανε Έφεση ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί στις 7-1-2020.

Κατόπιν αυτών, ελέγχεσθε και επερωτάσθε για τα παρακάτω:

  • Η προϊσταμένη αρχή του έργου δεν είχε αντιληφθεί την έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου, όπως διαπίστωσε η ΕΔΕΛ, ενώ το έργο ήταν σε πλήρη εξέλιξη και η παρανόμως υποκατασταθείσα εταιρία, εκτελούσε όλες τις εργασίες ;
  • Πότε κοινοποιήθηκε στην Π.Κ.Μ. η από 12-2-2019 «ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» της ΕΔΕΛ ; Η Π.Κ.Μ εξέφρασε αντιρρήσεις και παρατηρήσεις στην εν λόγω έκθεση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της, όπως προβλέπει ο Ν. 4314/2014 ; και εάν όχι γιατί δεν το έπραξε ;
  • Έχουν διαπιστωθεί ευθύνες της προϊσταμένης αρχής για τη διαχείριση του θέματος και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για το ζήτημα αυτό;
  • Αναζητήθηκαν ευθύνες από την Κοινοπραξία, λόγω της έμμεσης υποκατάστασης αναδόχου χωρίς την έγκριση του κυρίου του έργου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008;
  • Πώς θα καλύψει η Π.Κ.Μ. την επιβληθείσα δημοσιονομική διόρθωση, σε περίπτωση που η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ενάντια στην  Π.Κ.Μ.;

Η επερωτούσα Περιφερειακή Σύμβουλος

Δέσποινα  Χαραλαμπίδου

adimak

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *